Άγγελος Μπράτης: Έχουν προσπαθήσει πολλές να “εισβάλουν” στην προσωπική μου ζωή