Από εκεί προέρχεται το επώνυμο του Σπύρου Μπιμπίλα