Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Χρύσα Μιχαλοπούλου ακολούθησαν δρόμους χωριστούς;