Δημήτρης Καραντζάς: «Ο Ν.Σ. αισθάνεται πλέον ανακουφισμένος»