Φωτεινή Τσακίρη: «Όταν γεννήθηκα, η μητέρα μου έμεινε παράλυτη ένα χρόνο»