Φραγκολιάς για Χαϊκάλη: «Θα έπρεπε να το έχει σεβαστεί»