Ο Νίκος Ζωϊδάκης για την τραγωδία που του είχε τύχει όσο τραγοδούσε σε κρητικό γάμο