Διακοπαναγιώτου: “Όταν έκανα παρέα με άντρες ήμουν εξώλης, όταν έκανα με γυναίκες ήμουν λεσβία”