Μάρω Κοντού: “Είμαι κατάπληκητη με όσα λέγονται για τον Γιώργο Κιμούλη”