Θεοδώρα Σιάρκου: «Είχα περάσει στα αζήτητα για μεγάλο διάστημα»