Αγγελική Ηλιάδη: “Δεν έχουν κλείσει όλες οι πληγές μου αλλά υπάρχει επούλωση”