Χριστίνα Τσάφου: “Με την αδερφή μου δεν έχουμε πολλές σχέσεις, δεν έχουμε κοινά βιώματα”