Σοφία Παυλίδου: “Δεν δέχτηκα στην δική μου περίπτωση στήριξη από τα μέσα’