Αναστάσης Ροϊλός: Έτσι ήρθε σε αμηχανία στον αέρα της Γερμανού