Μαρία Παπαπέτρος: Μέχρι πότε θα είναι ο COVID-19 στη ζωή μας;