Σπύρος Μπιμπίλας: “Έχω πάρει 5.000 ευρώ για ένα γκεστ σε σειρά”