Καλλιόπη: “Μου είπε ο γιατρός ότι είδε κάτι, δεν φοβήθηκα καθόλου”