Χρήστος Συριώτης: “Καθάριζα ακαθαρσίες σκύλων σε pet shop για να πληρώσω τη σχολή μου”