Ελένη Καστάνη: «Όλοι τότε έτρωγαν με χρυσά κουτάλια»