Μαντώ: “Όλα τα οικονομικά back up έγιναν τοίχοι, ντουβάρια”