Νίκος Αναδιώτης: «Ο Σερβετάλης παίρνει έπαινο από μένα»