Πέτρος Ξεκούκης: “Είναι σεβαστή η άποψη του Άρη Σερβετάλη, την επικροτώ”