Φάρμα: Ο Σταμάτης Γαρδέλης θυμάται τα λόγια του Πλάτωνα