Χρύσα Ρώπα: “Το έμαθα στην είσοδο της πολυκατοικίας”