Ελένη Καστάνη: Ο λόγος που αρνήθηκε να λάβει μέρος στο 50 – 50