Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για Γιώργο Θεοφάνους: “Μικρόψυχο”