Κωνσταντίνος Χριστοφόρου κατά Γιώργου Θεοφάνους: “Ποσώς με ενδιαφέρει η άποψή του”