Οι συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια ακόμα κι όταν δεν τις χρησιμοποιούμε | DOT.