Τρύφωνας Σαμαράς: «Μακριά κι αγαπημένοι με τον Ηλία Ψινάκη»