Κηδεία Γιάννη Κοντούλη: Υποβασταζόμενοι οι γονείς του