Νάντια Κοντογεώργη: “Θα θέλαμε όλοι να συνεχίσει το Κάτω Παρτάλι”