Ποιες είναι οι συσκευές που καταναλώνουν την περισσότερη ενέργεια στο σπίτι; | DOT.