Η διευκρίνιση της Μάριον Μιχελιδάκη στον αέρα της εκπομπής της