Μαρία Αναστασοπούλου: “Έχουμε ανοίξει λογαριασμούς πια τα πρωινά”