Κωνσταντίνα Μιχαήλ: “Έμεινα εκτός, εξού και πήρα και το πτυχίο της Θεολογικής”