Ω Αμπντούλ! Διαφήμιση Axe 1998

Ο ευνούχος μεταμορφώνεται σε άρχοντα του χαρεμιού, μετά από ένα μπάνιο με Axe!

Ooh Abdul! The eunuch turns into the Master of the Charem, after having a bath using Axe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *