Ω Αμπντούλ! Διαφήμιση Axe 1998

δείξτο στους φίλους σου:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ZAb86iJSuig]

Ο ευνούχος μεταμορφώνεται σε άρχοντα του χαρεμιού, μετά από ένα μπάνιο με Axe!

Ooh Abdul! The eunuch turns into the Master of the Charem, after having a bath using Axe!

δείξτο στους φίλους σου: