Διαφήμιση Snickers με τον Mr Bean: Nunchucks

Ο Mr Bean εκπαιδεύεται στα νουντσάκου.
Snickers: επειδή δεν είσαι ο εαυτός σου όταν πεινάς!

Mr Bean training with the Nunchucks.
Snickers: you’re not you when you ‘re hungry!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *