Χρόνης Αηδονίδης και Νεκταρία Καραντζή: Κάλαντα Θράκης