Διαφήμιση Snickers με τον Mr Bean: Wooden Dummy

Ο Mr Bean ενάντια στο ξύλινο ομοίωμα.
Snickers: επειδή δεν είσαι ο εαυτός σου όταν πεινάς!

Mr Bean vs Wooden Dummy.
Snickers: you’re not you when you ‘re hungry!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *