Κουδούνες και το κούρδισμά τους

Η κατασκευή των κουδουνιών είναι σπουδαία τέχνη. Σπουδαία είναι επίσης η ικανότητα των βοσκών μας να τα “κουρδίζουν”. Η διαδικασία αυτή είναι δύσκολη και γίνεται με κτυπήματα στο κουδούνι. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι το ταίριασμα των ήχων των κουδουνιών ώστε να υπάρχει ομοιογένεια στους ήχους των κουδουνιών που παράγονται από το περπάτημα και την βοσκή των προβάτων. Βέβαια το επάγγελμα των κατασκευαστών κουδουνιών όλο και σπανίζει. Ο Χρήστος Παπαδήμας είναι ο μοναδικός πλέον κουδουνάς στην Αμφισσα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *