Πείραμα λειτουργίας τηλεφωνικών συσκευών

Τα παιδιά συνδέουν δύο απλές σταθερές τηλεφωνικές συσκευές με χρήση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (καλώδια, μπαταρίες, αντιστάσεις, λαμπτήρες) και με απλό και παραστατικό τρόπο βλέπουν πως επιτυγχάνεται η επικοινωνία ανάμεσα σε δύο σημεία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *