Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος περιγράφει το ατύχημα που είχε ενώ ήταν πεζός