Συγκινήθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με τα τρυφερά λόγια της συζύγου του