Δάκρυσε ο Πέτρος Φιλιππίδης με τα λόγια του Χρήστου Θηβαίου