“Το Nomads ήταν πιο φτιαχτό σε σχέση με το Survivor”