Ελένη Δήμου: “Στην προκειμένη περίπτωση άργησαν, έχω προσωπική εμπειρία με ένα δικό μου παιδί”