Μελέτης Ηλίας “Ξέρω φρικαλέες ιστορίες και όποιος μιλούσε, εξαφανιζόταν από τον χώρο” | Dot.