“Στα Καγκέλια” με τα τσιφτετέλια στον Σπύρο Παπαδόπουλο