Η εντυπωσιακή είσοδος στη “Φάρμα” του επιστάτη, Βασίλη Φιλίππου