Η Ελένη Ράντου για τις καταγγελίες στον καλλιτεχνικό χώρο